/getmedia/2e92f3a0-5eb7-44e7-9865-c6a9e6870fca/Over-Syntus.jpg?width=880&height=220&ext=.jpg

Syntus nieuwe aanbieder openbaar vervoer in Almere

27-9-2016

De gemeente Almere heeft vandaag, 27 september, bekend gemaakt dat zij het openbaar busvervoer voor de periode vanaf december 2017  tot december 2027 aan Syntus heeft gegund.

Cees Anker, algemeen directeur van Syntus: “Almere is een bijzondere en veelzijdige stad, die op het gebied van busvervoer een geheel eigen aanpak verdient. We zijn verheugd dat Syntus als winnaar uit de bus is gekomen en het openbaar vervoer mag gaan uitvoeren in één van de grootste steden van Nederland.

De afgelopen periode hebben wij met veel enthousiasme en inzet een duidelijke visie op het busvervoer in Almere uitgewerkt in een scherp en compleet aanbod. Dat is blijkbaar gewaardeerd door de gemeente.”

Op 8 juli leverde Syntus de winnende offerte in bij de gemeente Almere. Syntus heeft haar offerte gebaseerd op de 7 Almere principles, waarbij onder andere de diversiteit van reizigers, stad en natuur, innovatie en verandering én verbinding centraal staan. Mensen maken de stad. Het openbaar vervoer van Syntus moet voor iedereen meerwaarde bieden, is vanzelfsprekend duurzaam en vraaggericht met hoge frequenties. Zodat iedereen er iets aan heeft, hoe divers de wensen ook zijn.

Cees Anker benadrukt het volste vertrouwen te hebben in de implementatie van deze concessie. “We gaan voortvarend aan de slag om al onze ideeën straks in de praktijk uit te kunnen voeren. Daarbij nemen we steeds de reiziger als uitgangspunt. Zij moeten zich welkom en veilig voelen en comfortabel van A naar B kunnen reizen. Of het nu gaat om werken, school, recreëren of ontmoeten. Daar doen wij ongewoon goed ons best voor. Want daar rekent de reiziger op!”

Het winnen van de aanbesteding van het openbaar busvervoer in Almere past bij de strategie van Syntus om verder te groeien en zich te ontwikkelen tot een vernieuwende aanbieder in mobiliteit.

Syntus nieuwe aanbieder openbaar vervoer in Almere