De buurtbussen in Twente starten langzaamaan weer op

De eerste buurtbussen in Twente gaan per 9 november de weg weer op. Het gaat om de buurtbussen 506 (Enschede) en 525 (Almelo). Sinds de start van de coronamaatregelen, in maart 2020, heeft de buurtbus niet meer gereden. In de bussen kon 1,5 meter afstand tussen reizigers en chauffeurs, en daarmee ook de gezondheid, niet worden gegarandeerd. De eerste bussen zijn dankzij diverse technische aanpassingen nu coronaproof ingericht.
Hoewel de grote lijnbussen al die tijd zijn blijven rijden met de voordeur gesloten, was dit voor de buurtbussen niet mogelijk. De 1,5 meter afstand tussen chauffeurs en reizigers kon tijdens het in- en  uitstappen in de buurtbus niet bewaard blijven. Alle landelijke OV-bedrijven hebben, via OV-NL, door TNO onderzoek laten doen naar het weer veilig inzetten van de buurtbussen. TNO adviseerde een kuchscherm van veiligheidsglas bij de buschauffeur te plaatsen. Hierdoor zit de chauffeur afgeschermd en is voor instappen weer mogelijk. Verder zijn een extra dakventilator voor luchtafvoer en een actieve filterunit (HEPA), vergelijkbaar met het filter dat in ambulances en vliegtuigen wordt gebruikt, aangebracht.

Blij

De buurtbusverenigingen zijn blij dat de buurtbus weer kan rijden. De buurtbus verbindt en is belangrijk voor de omgeving waar niet of nauwelijks ander openbaar vervoer aangeboden wordt. Daarnaast heeft de buurtbus ook een sociaal aspect. Veel chauffeurs kennen de reizigers en hebben het contact de afgelopen periode, waarin zij niet konden rijden, gemist.

Niet alle buurtbussen rijden weer

Niet alle buurtbussen in Twente gaan weer rijden. De verwachting is dat de komende periode enkele buurtbussen weer opstarten. De buurtbussen worden gereden door vrijwilligers. Veel chauffeurs hebben een hogere leeftijd en vallen in een risicodoelgroep. Zij wachten op dit moment liever nog even met rijden tot de situatie rondom corona verbetert. Voor de buurtbusverenigingen en Keolis staat de gezondheid van chauffeurs en passagiers voorop. Zij hebben dan ook begrip voor deze keuze. Updates over de buurtbussen in Twente en welke bussen weer rijden zijn te vinden op de website twents.nl/buurtbus.

Maatregelen in de (buurt)bus

Per 1 juni is het dragen van een mondkapje in het hele OV verplicht. Dit geldt dus ook voor de buurtbus. In verband met de 1,5 meter maatregel houden buurtbuschauffeurs zoveel mogelijk afstand wanneer zij fysieke ondersteuning bieden. Het is in de buurtbus mogelijk om met de pinpas een kaartje bij de chauffeur te kopen.